การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

ประวัติศาสตร์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

ประวัติศาสตร์ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว

ภาษาอังกฤษเขียนว่า Holocaust นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วก็เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรปที่โหดร้ายและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยความสามารถของนาซีเยอรมันนั่นเอง…

» Read more