สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

หลังจากได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามภายนอกมาเป็นเวลานาน ทำให้กรุงศรีอยุธยามิได้เตรียมพร้อมสำหรับในการป้องกันพระนคร ในปี พุทธศักราช 2295 พระเจ้าอลองพญาขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พม่า และก็มีพระราชประสงค์จะขยายพื้นที่ ทรงยกกองทัพมาตีไม่สำเร็จก็เลยถอยทัพกลับไป แล้วก็สิ้นพระชนม์ในกลางทางในปี พุทธศักราช 2303 พระเจ้ามังระ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอลองพญาขึ้นครองราชย์ ท่านทรงสั่งเดินทัพเข้ามา 2 ทาง โดยกองทัพแรกมอบให้เนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยา แล้วให้ย้อนกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา ส่วนกองทัพที่ 2 มอบให้มังมหานรธาเป็นแม่ทัพยกกองทัพมาโจมตีเมืองทวายรวมทั้งกาญจนบุรี แล้วให้มาสมทบกับเนเมียวสีหบดีเพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาพร้อม กองทัพพม่าล้อมกรุงอยู่นาน 1 ปี 2 เดือน ทำให้ประชาชนในเมืองอดอยากและก็หมดกำลังใจต่อสู้
ระหว่างที่กองทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้น พระยาตาก (สิน) เห็นว่าไม่อาจจะต่อสู้พม่าได้ ก็เลยรวบรวมสมัครพรรคพวกราว 500 คน ตีฝ่าวงล้อมของกองกองทัพพม่าออกไปทางทิศตะวันออกและก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรี เพื่อหาฐานที่มั่นคิดแผนกลับมาตีกองทัพพม่าต่อไป
ในที่สุดฝ่ายพม่าที่ตั้งกองทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 ในปี พุทธศักราช 2310
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้บ้านเมืองสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เพราะว่าพม่าได้ทำลายบ้านที่พักและก็วัดต่างๆด้วยการจุดไฟเผา และก็ต้อนผู้คนไปเป็นจำเลย รวมทั้งนำสมบัติต่างๆกลับไปเป็นจำนวนมาก กรุงศรีอยุธยาที่เคยก้าวหน้าในอดีตเหลือเพียงซาก…

» Read more
สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

ประวัติศาสตร์ สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

หลังจากสำเร็จสงครามช้างเผือก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ปรับปรุงแก้ไขชาติบ้านเมืองเพื่อจัดแจงรับศึก และสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งส่งผลให้พระมหินทร พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดความไม่ถูกกันกับพระมหาธรรมราชา เจ้าผู้ครองเมืองพิษณุโลก พระมหินทรก็เลยได้ให้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชส่งกองทัพมาช่วยตีบ้านตีเมืองพิษณุโลก แม้กระนั้นพระมหาธรรมราชาสามารถป้องกันเมืองไว้ได้
พระเจ้าบุเรงท่วมทรงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทรงตั้งพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าประเทศราชของกรุงหงสาวดี ดูแลเมืองพิษณุโลกรวมทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา จากการขัดแย้งระหว่างพระมหาธรรมราชากับพระมหินทรทำให้ทางกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลง
ในปี พุทธศักราช 2111 พระเจ้าบุเรงนองยกทัพใหญ่มาหมายตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกแพ้ กองทัพประเทศพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายเดือน แต่ว่าก็ยังไม่อาจจะเข้ายึดได้ เนื่องจากว่าทหารกรุงศรีอยุธยาได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อรอคอยให้ถึงฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะก่อให้กองทัพพม่าเข้าค่ายอยู่มิได้ ระหว่างที่ศึกมาใกล้ชิดกรุงนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่สบายแล้วก็เสด็จสวรรคตในพฤษภาคม พุทธศักราช 2111 พระมหินทรเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ชื่อว่า สมเด็จพระมหินทราธิราช แล้วก็ทรงต่อสู้คุ้มครองป้องกันกรุงศรีอยุธยาถัดไป ต่อจากนั้นทางพม่าได้ใช้กลอุบายให้พระยาจักรีมาเป็นสาย กรุงศรีอยุธยาก็เลยเสียแก่ประเทศพม่าในปี พุทธศักราช 2112
จากเรื่องราวในคราวนี้ ทำให้สมเด็จพระมหินทราธิราชโดนจับไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดี รวมถึงข้าราชสำนักอีกปริมาณหนึ่ง และก็ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีนับแต่ว่านั้นมา ซึ่งนับเป็นการสูญเสียอิสระของชาวไทยเป็นครั้งแรก…

» Read more