สงครามช้างเผือก

ประวัติศาสตร์ สงครามช้างเผือก

ประวัติ สงครามช้างเผือก

ภายหลังพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ถูกกลุ่มแม่ทัพมอญลอบปลงพระชนม์ เพื่อชิงราชสมบัติ บุเรงนองซึ่งปราบกบฎสำเร็จแล้วได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระผู้เป็นเจ้าหงสาวดีได้ยกพลมาตีกรุงศรีอยุธยาในปี พุทธศักราช 2106 เพราะเหตุว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ทรงยอมมอบช้างเผือกให้ดังที่ขอมา บุเรงนองยกทัพมาทางหัวเมืองข้างเหนือผ่านด่านแม่ละเมาแล้วก็ตีบ้านตีเมืองพิษณุโลกได้ ทำให้พระมหาธรรมราชาจำเป็นต้องถวายสัตย์อยู่ข้างข้างหงสาวดี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงยอมหย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง
จากเหตุในคราวนี้ ทำให้กรุงศรีอยุธยาจำเป็นต้องมอบช้างเผือกให้แก่พระเจ้าหงสาวดี 4 เชือก ส่วยช้างปีละ 30 เชือก เงินปีละ 300 ชั่ง ค่าธรรมเนียมที่เมืองมะริด รวมทั้งยอมนำตัวพระราเมศวร พระยาจักรีรวมทั้งพระเสนาะการรบ ไปกรุงหงสาวดี บุเรงนองได้แวะเมืองพิษณุโลกรวมทั้งขอพระนเรศวรซึ่งในเวลานั้นมีพระชนมายุ 9 ปี ไปอุปการะที่กรุงหงสาวดีอีกด้วย…

» Read more