การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

ประวัติศาสตร์ การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

ประวัติศาสตร์ การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

เกิดขึ้นเมื่อปี 1990 โดยเป็นการทำลายกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็นเพื่อปิดกั้นอณาเขตระหว่างเบอร์ลินตะวันตกของเยอรมนีตะวันตก (ประเทศเยอรมัน) ออกมาจากเยอรมนีตะวันออก (สาธารณรัฐระบบประชาธิปไตยเยอรมนี รัฐบริวารของสหภาพโซเวียต) ที่โอบอยู่รอบๆ…

» Read more